7. Předložky / Prepozice – Leden 19th, 2009

Předložky latinsky Prepozice se pojí s podstatnými jmény ( na stole ), zájmeny ( se mnou ) nebo číslovkami ( po dvou )

Druhy:

  • vlastní ( na, s, k, před, pod, nad … )
  • nevlastní ( vedle, okolo ) - mohou být i jiným slovním druhem *

* Stál vedle mne - “vedle” je předložka nevlastní. Byl úplně vedle - “vedle” je příslovce

Komentářů: 13
Posted in Slovní druhy

Comments are closed.