Slovní druhy - Latinsky

Níže naleznete vypsány všechny slovní druhy a to v českém jazyce a následně také v závorce v jazyce latinském.

Pro naučení latinských názvů slovních druhů doporučujeme rozdělit si je na více částí. A to tak, že každý den se naučíte pořádně pouze dva slovní druhy. Pokud to zvládnete slovní druhy latinsky se naučíte za pouhý jeden pracovní týden a o víkendu již můžete pouze opakovat.

První den začněme těmito dvěma slovními druhy a to: podstatnými jmény, latinsky substantivy a přídavnými jmény, latinsky adjektivy.

1. Podstatná jména ( Substantiva )

2. Přídavná jména ( Adjektiva )

Druhý den pak zvládněte tyto slovní druhy:  zájmena, latinsky pronomina a číslovky, latinsky numeralia.

3. Zájmena ( Pronomina )

4. Číslovky ( Numeralia )

Třetí den máte připraveny další dva slovní druhy a to:  slovesa, latinsky verba a přislovce, latinsky Adverbia.

5. Slovesa ( Verba )

6. Příslovce ( Adverbia )

Na čtvrtý den jsou připraveny následující slovní druhy: předložky, latinsky prepozice a spojky, latinsky konjunkce.

7. Předložky ( Prepozice )

8. Spojky ( Konjunkce )

Na poslední den zbyly tyto dva slovní druhy: částice, latinsky partikule a citoslovce, latinsky interjekce.

9. Částice ( Partikule )

10. Citoslovce ( Interjekce )

Za posledních pět dnů tedy umíte výborně všechny slovní druhy latinsky. Pokud jste se je naučit nezvládli nezoufejte, můžete si je opakovat tak dlouho jak jen budete chtít, stačí začít znovu. Pakliže již vše hezky umíte, můžete nechat ocenit své znalosti ve škole - ale raději si ještě párkrát slovní druhy a jejich latinské názvy zopakujte.

Hezký den.