3. Zájmena / Pronomina – Leden 19th, 2009

Zájmena latinsky Pronomina zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují.

Druhy:

 • osobní ( já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona; zvratné se )
 • přivlastňovací ( můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich; zvratné svůj )
 • ukazovací (ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám )
 • tázací ( kdo, co, jaký, který, čí? )
 • vztažná ( kdo, co, jaký, který, čí, jenž )
 • neurčitá ( někdo, něco, některý, nějaký, něčí, leckdo, lecco, leckterý, kdokoli, kdosi, cosi, všechen, každý … )
 • záporná ( nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný )

Vzor:

 • pro zájmena tvrdá: ten
 • pro jmena měkká: náš
 • pro jmena složeného skloňování: mladý, jarní

U zájmen určujeme stejně jako u podstatných jmen a přídavných jmen:

Rod:

 • mužský
 • ženský
 • střední

Číslo:

 • jednotné
 • množné

Pád:

 1. kdo, co? ( Nominativ )
 2. koho, čeho? ( Genitiv )
 3. komu, čemu? ( Dativ )
 4. koho, co? ( Akuzativ )
 5. oslovujeme, voláme ( Vokativ )
 6. ( o ) kom (  o ) čem? ( Lokál )
 7. kým, čím? ( Instrumentál )

Skloňování zájmen

Zájmena lze rozdělit podle trojího typu skloňování:

Zájmena bezrodá mají zvláštní skloňování ( já , 2.p. = 4.p. mě/mne, 3.p. = 6.p. mně)

Rodová zájmena , která mají skloňování zájmenné – podle tvrdého vzoru ten, např. onen, tento, kdo nebo měkkého vzoru náš, např.váš, jenž, co.

Rodová zájmena, která mají skloňování adjektivní podle vzorů přídavných jmen mladý a jarní např. jaký, který, takový, žádný, můj, svůj, čí, něčí, čísi, ničí

Komentářů: 230
Posted in Slovní druhy

Comments are closed.