2. Přídavná jména / Adjektiva – Leden 19th, 2009

Přídavná jména latinsky Adjektiva vyjadřují vlastnosti podstatných jmen.

Druhy:

 • tvrdá
 • měkká
 • přivlastňovací

U přídavných jmen určujeme:

Rod:

 • mužský ( nový dům )
 • ženský ( pěkná dívka )
 • střední ( červené jablko )

Číslo:

 • jednotné ( nový dům )
 • množné ( nové domy )

Pád:

Stejně jako u podstatných jmen

 1. kdo, co? ( Nominativ )
 2. koho, čeho? ( Genitiv )
 3. komu, čemu? ( Dativ )
 4. koho, co? ( Akuzativ )
 5. oslovujeme, voláme ( Vokativ )
 6. ( o ) kom (  o ) čem? ( Lokál )
 7. kým, čím? ( Instrumentál )

Například: 1. pád: nový dům, 2. pád nového domu, atd.

Vzor:

 • pro přídavná jména tvrdá: mladý, mladá, mladé
 • pro přídavná jména měkká: jarní, jarní, jarní
 • pro přídavná jména přivlastňovací: otcův, otcova, otcovo, matčina, matčina, matčino

Stupeň:

 1. stupeň: nový
 2. stupeň: novější
 3. stupeň: nejnovější
Komentářů: 66
Posted in Slovní druhy

Comments are closed.