5. Slovesa / Verba – Leden 19th, 2009

Slovesa latinsky Verba jsou slova, která vyjadřují děj, a to činnost ( nést ) nebo stav ( ležet ) určujeme u nich:

Osobu:

Jednotné číslo:

 1. ty
 2. on, ona, ona

Množné číslo:

 1. my
 2. vy
 3. oni, ony, ona

Číslo:

 • jednotné ( singulár ): nesu
 • množné ( plurál ): neseme

Čas:

 • přítomný ( prézens ): nesu
 • minulý ( préteritum ): nesl jsem
 • budoucí ( futurum ): ponesu

Způsob:

 • oznamovací ( indaktiv ): nesu
 • rozkazovací ( imperativ ): nes!
 • podmiňovací ( kondicionál ): *
 1. *přítomný: nesl bych
 2. *minulý: byl bych nesl

Slovesný rod:

 • činný ( aktivum ): nesu
 • trpný ( pasivum ): jsem nesen

Vid:

 • dokonavý ( vyjadřuje děj ukončený): donesl jsem
 • nedokonavý ( vyjadřuje děj probíhající ): nesu

Třídu:

 1. tř. zakončení - e: veze
 2. tř. zakončení - ne: žne
 3. tř. zakončení - je: poletuje
 4. tř. zakončení - í: hází
 5. tř. zakončení - á: běhá

Poznámka:rozdělení sloves  do tříd určujeme podle zakončení slovesa ve 3. osobě jednotného čísla v přítomném času oznamovacího způsobu.

Vzor:

 1. tř.: nese, bere, maže, peče, umře
 2. tř.: tiskne, mine, začne
 3. tř.: kryje, kupuje
 4. tř.: prosí, trpí, sází
 5. tř.: dělá

Poznámka: nepravidelná slovesa: být, chtít, vědět, jíst - nelze u nich určit třídu a vzor!

Děkujeme za rozšíření stránky v komentářích - Hance!

JMENNÝ ROD (někdy je patrný rod objektu, k němuž je směřován děj jako: “byl polapen -> m. ž. , byla polapena -> buďto střední (pokud jde o množné číslo) nebo ženský (o jednotné), bylo polapeno -> střední” a určení

DRUH SLOVESNÉHO TVARU na “verbum finitum (= sloveso, které samo o sobě tvoří ve větě přísudek) / infinitiv (neurčitý tvar slovesa) / příčestí činné / příčestí trpné”.

Komentářů: 1,093
Posted in Slovní druhy

Comments are closed.