6. Příslovce / Adverbia – Leden 19th, 2009

Příslovce latinsky Adverbia jsou slova, která vyjadřují bližší okolnosti dějů, vlastností

Druhy:

  • místa ( zde, tady )
  • času ( brzy )
  • způsobu ( špatně )
  • příčiny, důvodu ( proto )
  • míry ( velmi )

Stupňování: 1. st. krásně, 2. st. krásněji, 3. st. nejkrásněji

Komentářů: 77
Posted in Slovní druhy

Comments are closed.