4. Číslovky / Numeralia – Leden 19th, 2009

Číslovky latinsky Numeralia jsou slova číselného významu, která označují počet, pořadí, násobnost apod dělíme je na:

 • určité ( jeden, dva … lze je rovněž napsat číslicí )
 • neurčité ( mnoho, málo - nelze napsat číslicí )

Druhy:

 • základní ( ptáme se na ně otázkou kolik? )
 1. určité: jeden, dva … sto
 2. neurčité: několik, mnoho
 • řadové ( ptáme se na ně otázkou kolikátý? )
 1. určité: první, druhý … stý
 2. neurčité: několikátý
 • druhové ( ptáme se na ně otázkou kolikerý? )
 1. určité: jedny, dvoje, dvojí
 2. neurčité: několikerý
 • násobné ( ptáme se na ně otázkou kolikrát, kolikanásobný? )
 1. určité: jedenkrát, dvakrát … stonásobný
 2. neurčité: několikrát

Vzor:

 • Rod mužský životný - pán, muž, předseda, soudce
 • Rod mužský neživotný - hrad ( les ), stroj
 • Rod ženský - žena, růže, píseň, kost
 • Rod střední - město, moře, kuře, stavení

U číslovek určujeme stejně jako u podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen:

Rod:

 • mužský
 • ženský
 • střední

Číslo:

 • jednotné
 • množné

Pád:

 1. kdo, co? ( Nominativ )
 2. koho, čeho? ( Genitiv )
 3. komu, čemu? ( Dativ )
 4. koho, co? ( Akuzativ )
 5. oslovujeme, voláme ( Vokativ )
 6. ( o ) kom (  o ) čem? ( Lokál )
 7. kým, čím? ( Instrumentál )

Komentářů: 8
Posted in Slovní druhy

Comments are closed.